Nieuws

De zomer

2018-08-06 00:00:00

Warmte is leuk maar helaas kan ook warmte te warm zijn. We zijn ook echte Nederlanders, altijd iets om over te klagen. Toch klagen we niet. Het is ondanks de warmte goed te doen om te werken, dan doen we maar iets langer over.

We zijn weer bezig met voorbereidingen voor een bijscholing bij het CTB in Utrecht. Het CTB heeft landelijk een nieuwe vorm van leren op gezet. Het is nu via e-learning en praktijk. Als gedelegeerd toetser is het wel de bedoeling om ook deze e-learning te doen zodat je weet wat en op welke manier degene die je aftoetst heeft geleerd. Het is leuk om die e-learning te doen, het geeft een duidelijker beeld van de leerstof dan alleen een reader.

We hebben kennis gemaakt met een mevrouw die een andere thuiszorgorganisatie heeft maar meer informatie specifiek voor de ALS wilde. Samen met een collega van haar thuiszorgprganisatie hebben we een gesprek gehad. Mevrouw staat er alleen voor waardoor de toekomst er ook anders uitziet. Samen met de collega een goed gesprek gehad. Mevrouw en de collega gaan bekijken welke woonvorm voor haar in aanmerking komt.

Een andere mevrouw heeft een partner die haar helpt. Zij wilden weten wat wij voor hen kunnen doen als de zorg voor de partner te zwaar wordt. Als het te zwaar worddt is de mantelzorger vaak al overbelast. Zorg hoeft niet dagelijks te starten, het kan ook 1 x in de week zijn om zo te wennen en uit te breiden.